tisdag 12 november 2013

Diabetes typ-2

Diabetes


  1. Vad är orsaken till sjukdomen? 

Insulin är orsaken till diabetes typ 2. Insulin är en hormon som reglerar hur mycket socker man har inne i blodet. Om man har blivit orsakad av diabetes typ 2, så har kroppen celler blivit mindre känslig för insulin, och det insulin som kroppen producerar räcker inte till. Det gör att man får för mycket blod i sockret, vilket på sikt kan orsaka att man bland annat får skador på njurarna, ögonen och nerverna.  

  1. Vilka är symtomen?

Om man får diabetes typ 2 så är det vanligt att man 

1. är trött både fysiskt och psykiskt. 
  1. Blir törstig. 
  2. Kissar oftare. 

Man kan också få klåda i underlivet och börja se dimmigt. Symtom kommer ofta långsamt , men en del får inga symtom alls och då är det svårare att upptäcka sjukdomen. 

  1. Kan sjukdomen leda till andra följdsjukdomar? 

Diabetes-typ 2 kan leda till ögonbesvär som kan risker att du blir blind.  

  1. Hur behandlas man?

Insulin. Man är känslig för insulin så man ger insulin genom sprutor så att socker tas upp snabbare. Motion har ett mycket stort betydelse för diabetes-typ 2, det förebygger och behandlar diabetes-typ 2. Motion gör så att man tar upp socker snabbare. 

  1. Hur kan man förebygga sjukdomen?

Motion har ett mycket stort betydelse för diabetes-typ 2, det förebygger och behandlar diabetes-typ 2. Motion gör så att man tar upp socker snabbare. Det är viktigt att man äter rätt och mindre för att förebygga diabetes.  Inga kommentarer:

Skicka en kommentar