söndag 8 december 2013

Könsdiskriminering

I omvärlden målas Sverige upp som ett av världens bästa samhällen att bo i. Det stämmer överens till en stor del, men trots det framkommer även negativa samhällsproblem.  Ett av dessa problemen är jämställdhet och framför allt inom området kön. Alltså behöver jämställdheten ur ett könsperspektiv förbättras i Sverige för att skapa ett bättre samhälle att bo i. 

Idag finns det lagar som har som ändamål att motverka könsdiskriminering. Den lagen kallas  diskrimineringslagen och bygger på att diskriminering i samband med könsöverskridande identitet eller uttryck är förbjuden. Det betyder att du inte får behandlas illa om du är tjej eller kille, samt att du inte ser ut eller gör som tjejer och killar förväntas göra. I vardagslivet framkommer det tydliga exempel på könsdiskrimineringar. Tillexempel att män får högre lön än kvinnor, trots att de arbetar lika länge och genomför samma arbete. Ytterligare ett exempel är att män har fler maktpositioner än kvinnor inom politik och näringsliv. Ett sista exempel är att arbetsförmedlingen inte tilldelar ett jobb till en kvinna för att hon är gravid. 


Det som jag kommer fram till utifrån dessa könsdiskriminerings exempel är att kvinnor är mest utsatta i samhället. Det betyder att kvinnor måste få ett större inflytande i samhället. Därför har jag försökt komma på olika sätt för att försöka motverka könsdiskrimineringar, utan att ändra på lagarna. Den första punkten är utbildning, vilket syftar till att lära ut om alla diskriminerings lagar och regler som finns för att motverka könsdiskriminering. Förutom lagar är det även viktigt att utbilda människor med kunskap om samhället. Då tänker jag framför allt på demokrati, eftersom utan det kan man inte uppnå jämställdhet i ett samhället. Mitt andra förslag är integration, eftersom det är viktigt att växa upp med det motsatta könet och inte isoleras från det. Det betyder att redan i en tidig ålder ska tjejer och killar blandas ihop för att kunna skapa en bättre uppfattning om varandra. Om de olika könen isoleras från varandra kommer tjejer och killar bemöta varandra med fördomar. Slutligen är mitt sista förslag uppfostran, som innebär att alla föräldrar har ett ansvar att lära sina barn att respektera samma och motsatta kön. Det jag vill säga är att alla föräldrar har ett stor inflyttande på sina barns uppväxt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar