torsdag 11 december 2014

Arbetsbeskrivning - Motsats och Lycka

Bilduppgiften är att göra en bild som visar ett ord. Det kan vara vilket ord som hällts. På bilden ska ordet bli beskriven med färg/färger och andra konstnärliga kunskaper. Till exempel om ordet är ”Sorg” använder man svart färg. De får personen att känna sig nere när man ser bilden d.v.s färgen svart beskriver ”sorg”.  

Motsats

Jag skissade innan jag började rita upp själva verket. Jag använde mig av A4-papper och blyertspenna när jag ritade upp både skissen och verket. När jag skissade, så ville jag att ordet (Motsats) skulle befinna sig i mitten. När jag tänkte på ordet motsats, så tänkte jag på två element möta varandra. På så sätt fick jag fram att eld och is skulle möta varandra i bilden. Elden skulle komma från botten av bilden och is från toppen. Jag fick det genom att tänka på helvetet och snö. Helvetet ”befinner" sig under oss och det kommer snö från moln, som är ovan för oss. Jag ville att elementen skulle mötas genom bokstaven. På toppen av orden skulle de vara fryst och det visade jag genom att rita fram istappar, issprickor och frost på bokstaven. På botten av bokstaven, så skulle jag beskriva att det är varmt. Jag gjorde de genom att rita droppar, som rann ner från toppen av bokstaven d.v.s att issen smältes. När jag hade ritat upp min skiss, så målade jag med vanliga målarpennor, men jag ändrade mig när jag gjorde själv verkat. Istället målade jag med vattenfärg, som gjorde färgen starkare och fångar en persons intresse av bilden. När jag ritade själva verket, så fick jag lära mig att, när man ska rita upp ett ord, så ska man börja med att rita upp ordet i mitten och rita utåt, så man inte gör misstagen och inte får plats med den sista bokstaven, som jag gjorde när jag ritade min skiss. När jag skulle rita mitt verk, så tog jag bort snöflingorna som föll ner på bokstäverna, eftersom det verkade inte logiskt att allt från toppen var is och det föll ner snöflingor. Jag tog även bort det gula elden, som brann inuti den röda elden, därför att jag fick lära mig att de gula elden och orangea ska brinna på utsidan av flammorna inte insidan. 

Jag målade mitt verk med en pennsel. Jag blandade färgen blå med vitt, så fick jag fram färgen ”isblå” d.v.s det var en passande blå färg för is. Jag målade mörkt på toppen av isberget och ljusare neråt. Därefter började jag måla elden med ett klar rött färg och på topparna av utsidan flammorna, så målade jag orange och gult. Sedan målade jag bakgrunden med ett mycket ljust blå färg och efter det gick jag över till bokstäverna där jag målade blått på toppen och rött på botten. När jag hade målat klart bokstäverna, så målade jag med en liten pennsel detaljerna t.ex. frost, issprickor och istappar på bokstäverna. Därefter så var jag klar med bilden. 

Jag tycker jämförelsen blev inte stor, men inte liten. Som man kan se, så ser man att den bilden till höger (själva verket) är tydligare än bilden till vänster (skissen). Färgerna på bilden till höger fångar verkligen upp min intresse för bilden än vad bilden till vänster gör. Färgerna passar även bättre för bilden till höger.    
Jag blev nöjd med bilden. Resultaten blev utmärkt och var inte missnöjd med något i bilden. Den blev, som jag tänkte och personer företog budskapen av bilden. 

Efter detta arbetet lärde jag mig att man ska alltid börja med att måla bakgrunden sedan bokstäverna, elden, isen och till sist detaljerna. Jag lärde mig även hur man ska rita bokstäver på sådan sätt där man får plats med alla bokstäver. Det är att man ska börja med att rita bokstaven i mittan av ordet och senas utåt (har även förklarat högre upp i texten). 

Lycka

Mitt andra arbete (Lycka) utförde jag snabbt. Jag han inte skissa något, så jag ritade upp bilden direkt utan skiss.  Jag använde mig av A4-papper och blyertspenna när jag ritade upp bilden. När jag ritade upp bilden, så vill jag beskriva min lycka. Som mitt första arbete, så skrev jag texten i mitten och jag följde mig av reglerna, som jag lärde mig av mitt första arbete. Jag ritade upp moln och solen med en fågel upp i toppen av bilden och nere i botten, så ritade jag sand med snäckor och havet, som kom in till land och lämnade alger efter sig. I havet, så är det en delfin, som hoppar upp i luften. precis ovanför havet, så flyger en till fågel. 

Jag använde mig av vanliga målarpennor när jag målade. Jag började med att måla bakgrunden, sedan havet och sanden. Efter det, så målade jag bokstäverna och till sist detaljerna. När jag målade bokstäverna, så ville jag måla med lyckliga färger, så jag målade mig utav regnbogs färgerna, som visade sig att vara en god ide. 

Det enda jag ville ändra på var att måla med vattenfärg, eftersom färgerna blir bättre och lyser upp bilden bättre (enligt mig). Men annars, så var jag nöjd med mitt arbete och gjorde inga misstag. Det jag borde tänka på till nästa gång är att, inte ta för lång tid på mig, så jag hinner med en skiss och måla täckningen med materialen jag vill använda.   

Jämförelse mellan arbeten 


Skillnaden mellan minna arbeten är att jag använde mig av vattenfärg på ”motsats” och vanliga målarpennor på ”lycka”. Färgerna är tydligare på ”motsats” än vad de är på ”lycka”. Det är mer detaljer i mitt andra arbete (lycka) än vad det är i mitt första arbete (motsats). Fast i mitt första arbete, så vill jag bara vissa upp elementen. Medan jag vill ta upp massor med föremål, som beskriver min lycka i mitt andra arbete.   


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar