fredag 14 mars 2014

Frankrike och ElfenbenskustenLand:                                      Frankrike:   Elfenbenskusten:

Klimat:                  Tempererat           Tropisk

Växtlighet:             Barrskog och medelhavsvegetation      Regnskog 

Befolkningstäthet
(invånare per 
kvadratkilometer ):             113,85                61,21

Folkmängd:              65 696 689 miljoner   19 839 750 miljoner

Nativitet/födelsetal 
(per 1000 invånare):           13       24

Moralitet/dödstal
 (per 1000 invånare):                      12

Spädbransdödlighet:              3               81

Naturlig folkökning
 (per 1000 invånare):           5        12

Invandring och 
utvandring:              in: 151 789                           in: 24 647
                     ut: 101    ut: 22 232 

Analfabetism:                     5 %           20-50 %

Andel barn som börjar 
grundskola:              98,5 %           61,5 %

Andel läkare
 (per 1000 invånare):            3,4          0,1

BNI per capita eller  
BNP per capita:     BNP: 39 617 us dollar            BNP: 1 230 us dollar

Andel sysselsatta i 
jordbruket:             3 %       60 %

Vilken typ av varor 
som exporteras
 och importeras
 (1000 ton):             saknar uppgift                              export av råolja: 2 079
                        import av råolja: 3 139

Energiförbrukning 
(kilo 
oljeekvivalenterper
 person):             3 868           579


Befolkningspyramid:    Hittade inga bilderAnalys: 
Som ni kan se så är det ett stort skillnad mellan länderna och det beror på att Elfenbenskusten har många invånare som är utsatta av sjukdomar och de inte har bra levnadsstandard. De andra problemet är naturresurser. Elfenbenskusten behöver hjälp med att utveckla deras industri så att de kan få tillgång till sina naturresurser och så de kan få en bra handel med att exportera och importera. Landet behöver också mer skolor så de får bättre och mer kunskap. Anledningen till att de behöver fler skolor beror på levnadsstandard i landet, så de kan utbilda sig till läkare och hjälpa sjuka ban och andra kan utbilda sig till politiker så de kan prata ut sig ur situationen eller situationer. 

För hade Frankrike kolonier i Elfenbenskusten och då kunde de ju hjälpa landet med att utveckla industrin och få till mer skolor. Om de hade gjort de, så hade vi sett Elfenbenskusten som ett mindre fattigare land.  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar