torsdag 31 januari 2013

Laboration pH-värde


Syfte: Lära sig att mäta pH-värde och veta vad som händer med pH-värdet i munnen när man äter och dricker.

Uppgift: Mät pH-värdet i munnen före förtäring efter förtäring, och efter att ha använt tandkräm.

Hypotes: Jag tror det blir surt om du äter godis och basist när du ta tandkräm på tänderna.

Material: Tandkräm pH lapp godis och dricka.

Utförande: 1. Mät pH i munnen. 2. Ät/drick. 3. Mät pH igen. 4. Skölj munnen med tandkräm. 5. Mät pH igen. 

Resultat: 1. pH 8 basist  3. Juice pH 5,5 surt 5. Tandkräm pH 7,5 basist

Slutsats: Min hypotes blev rätt. För att få surt pH måste du drick eller äta något surt. Sen om du vill få neutral så måste du ta tandkräm på tänderna, för att det är inte helt basist men lite basist. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar