onsdag 4 mars 2015

Referat

Tobias Olsson skriver om internet i sin artikel ” 'Internets fiender' finns i tolv länder” i Svenska Dagbladet den 13 mars 2009. Han förklarar att Reportrar utan gränser pekar ut länder i världen, som har starkast kontroll över sina medborgares nätvanor. Kina, Kuba, Egypten, Iran och Vietnam är bland dessa länder. Olsson påpekar att Reportrar utan gränser menar att situationen är värst i Kina, där 49 personer sitter inlåsta eftersom de har skrivit saker på internet. Han tar även upp den nya som ska införas i Vietnam och den lagen lyder att det är olagligt att skriva blogginlägg anonymt. I Turkmenistan blockeras webbsidor och i Tunisien har bloggar som skrivit om kravaller mellan militären och arbetare stoppats. Författaren berättar vidare att personer i Egypten som tillhör obekväma Facebook-grupper gripits och misshandlats. Han säger även att 100 bloggar har omhändertagits för saker de skrivit om det egna landet under 2008. Tobias Olsson betonar att Reportrar utan gränser varnar för utvecklingen i både Sydkorea och Australien. Han avslutar med att 1 300 webbsajter stoppats. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar