måndag 10 december 2012

Abrahamistiska religioner


         

Alla tre religioner tror på en gud, de tror på samma gud fast de har olika namn. Kristna tror på Gud, Islam tror på Allah och Judar tror på Jahve. De tre religionerna har en helig skrift de följer, fast de står på olika språk. Kristna heliga skrift heter Bibeln, Islams heliga skrift heter Koranen och Judarnas heliga skrift heter Tanak. De har också  heliga dagar, men de har olika dagar. Kristnas heliga dag är på söndag, Islams heliga dag är på fredag och Judarnas heliga dag är på lördag. Religionerna har varsin profet, men de har inte samma profet och de tror inte heller på samma profet. Kristna profeten heter Jesus, Islams profet heter Muhammed och Judarnas profet heter Mose. Religionerna har en helig plats där de ber, fast de ber på olika ställe. Kristna ber i Kyrka, Muslimer ber i Moské och Judar ber i Synagoga. De har också inriktningar i religionerna. Kristna har Protestanter, katoliker och ortodoxa, Muslimer har Sunni och Shia och Judarna har ortodoxa och moderna. Man ber i religionerna, men man ber i olika sätt och olika språk. Man fastar också i religionerna, men man fastar på olika sätt. I deras heliga skrifter står det att profeterna levde. Religionerna tror också på, att efter döden så kommer man till himlen.

Sen Hitler levde så blev Judarna förföljda tills idag. Kristna är mot vetenskap och vetenskaperna är mot Kristna. Islam är anklagade att de är terrorister för att vissa muslimer har sprängt upp byggnader i USA, t.ex Al-Qadi. Alla tre religioner har en helig plats i Jerusalem och det kan skapa problem för att människorna som bor där är i konofilkt.  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar