torsdag 6 september 2012

Laboration-upp hatta magnesium
Syfte: Förstå vad en kemisk reaktion är.

Uppgift: under sök magnesiums egenskaper för och efter uppvärmning.

Hypotes:

Material: Magnesium och brännare.

Utförande: 1. Undersök magnesium egenskaper 2. Upphetta magnesiumet  3. Undersök magnesiums egenskaper igen

Resultat: Magnesiums egenskaper small, lätt, böj bar, leder ström

Slutsats: Det skäde en kemisk reaktion och det bildades en nytt ämne.
Magnesium+syre-->magnesiumoxid    Mg+O-->MgO

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar